Hallsbergsterminalen 11, 694 35 Hallsberg

Meny
Menu Categories
Art.nr

1034201, 1034202, 1034203, 1034204, 1034205, 1034206, 1034207, ., 1034301, 1034302, 1034303, 1034304, 1034305, 1034306, 1034307, ., 1034401, 1034402, 1034403, 1034404, 1034405, 1034406, 1034407, ., 1034501, 1034502, 1034503, 1034504, 1034505, 1034506, 1034507

Benämning

HyDra Avstängare typ 7A FB Fully Bonded, HyDra Avstängare typ 7B FB+ Förtagning, HyDra Avstängare typ 7C Start/Stopp FB, HyDra Avstängare typ 7D Kryss FB, HyDra Avstängare typ 7E Väggavstängare FB, HyDra Avstängare typ 7F Väggavstängare FB + Betongdistans, HyDra Avstängare typ 7G FB utan byglar, ., HyDra Avstängare typ 8A HyDra Active, HyDra Avstängare typ 8B Active + Förtagning, HyDra Avstängare typ 8C Start/Stopp Active, HyDra Avstängare typ 8D Kryss Active, HyDra Avstängare typ 8E Väggavstängare Active, HyDra Avstängare typ 8F Väggavstängare Active + Betongdistans, HyDra Avstängare typ 8G Active utan byglar, ., HyDra Avstängare typ 9A Bitumen, HyDra Avstängare typ 9B Bitumen + Förtagning, HyDra Avstängare typ 9C Start/Stopp Bitumen, HyDra Avstängare typ 9D Kryss Bitumen, HyDra Avstängare typ 9E Väggavstängare Active, HyDra Avstängare typ 9F Väggavstängare Active + Betongdistans, HyDra Avstängare typ 9G Bitumen utan byglar, ., HyDra Avstängare typ 10A För montage av valfri tätplåt, HyDra Avstängare typ 10B För montage av valfri tätplåt + Förtagning, HyDra Avstängare typ 10C Start/Stopp för valfr tätplåt, HyDra Avstängare typ 10D Kryss för valfri tätplåt, HyDra Avstängare typ 10E Väggavstängare för valfri tätplåt, HyDra Avstängare typ 10F Väggavstängare valfri tätplåt+ Betongdistans, HyDra Avstängare typ 10G För valfri tätplåt utan byglar

Produktspecifikationer